De Belgische vlassector

 
 • 1) Uitzaai en areaal :


  • Vlas-areaal : 10.000 à 15.000 ha
   2014 : 10.000 ha 

  •  Situering :
   1/3 Vlaanderen
   2/3 Wallonië 

  • Aantal betrokken landbouwbedrijven : 700
 • 2) Vlasvezelproductie


  • Aantal eerste verwerkings(zwingel)bedrijven : 45 

  • Verwerkt oppervlak : 13.000 ha ( ongeveer 90.000 ton strovlas ) 

  • Origines van het strovlas :
   België 10.000 ha
   Frankrijk 2.500 ha
   Nederland 500 ha

  • Output van vlasvezel en bijproducten ( Ton/jaar ) :  
   gezwingeld vlas ( lange vezel ) : 20.000                      
   korte vezel ( klodden ) : 10.000                                  
   lijnzaad : 9.000                                                                    
   lemen : 42.000 

  • Frankrijk + België + Nederland = 85% à 90% van de wereldwijde vlasvezelproductie 




 • 3) Belgische export van vlasvezels ( 2014 )


  • volume :  156.902 ton 

  • waarde :  176,3 mio Euro  

  • overschot handelsbalans : 89,6 mio Euro

  • Evolutie van het handelsbalans overschot

 • 4) Tewerkstelling


  • In Vlaanderen zijn circa 2.000 personen betrokken bij de teelt , de vezelproductie , de handel , de spinnerij , de weverij en de verdeling van de linnen weefsels .

  • Als we ook rekening houden met de bedrijven en de personen die onrechtstreeks verbonden zijn met de vlasindustrie ( zoals de constructeurs van oogst -en verwerkingsmachines , de handelaars , de verwerkers van (zaai)lijnzaad , en dergelijke dan komen we tot een totale tewerkstelling in de (vlas)waardeketen van ongeveer 3.000 arbeidsplaatsen .

 • 5) Investeringen


  • In 2013 werden er ongeveer 4,8 mio Euro  aan bedrijfs-investeringen in onze sector genoteerd .

  • Behalve in oogstmachines , met als doel het risico zoveel mogelijk te drukken en het rendement te verhogen , werd er de laatste jaren ook vooral geïnvesteerd in oprolsystemen voor gezwingeld vlas , alsook in materieel  voor het transport en de verhandeling van het strovlas en voor de (bij)producten van de vezelbereiding.

  • De automatisering van de zwingelinstallaties en de uitbreiding van de opslagruimtes namen op hun beurt een aanzienlijke hap uit het totale jaarlijkse investeringsbudget .

 • 6) Continue Innovatie


  • Stilstaan is achteruitgaan !  Nieuwe hoogtechnologische toepassingen 

  • De vlasvezel geniet de laatste jaren van een groeiende interesse als functionele grondstof voor innovatieve , vaak hoogtechnologische  materiaaltoepassingen ( kunststoffen , composietmaterialen , …). Die interesse kadert in de economische en industriële verschuivingen die zich op wereldvlak voltrekken , en waarbij het besef van de eindigheid van de voorraden aardolie aanzet tot het zoeken naar duurzame , alternatieve en hernieuwbare grondstoffen ( de zog. “biobased economy” ).

  • De vlasvezel heeft niet alleen een zeer beperkte ecologische voetafdruk , maar kan daarenboven ( voor dezelfde of verbeterde vereiste mechanische eigenschappen zoals stijfheid , sterkte en trillingsdemping ) ook een gewichtsbesparing genereren in het eindproduct .
   Ook voor de “end-of-life” context is de vlasvezel een interessant materiaalgegeven.

  • Het ABV zit hier als sectorfederatie in “pole position” om deze ontwikkelingen mee te helpen sturen.  

 • Duurzaam want...


  • weinig nood aan bemesting en aan gewasbescherming 

  • uitstekend geschikt voor teeltrotatie

  • géén nood aan irrigatie 

  • belangrijk gewas voor CO2-opslag 

  • maximaal gebruik van de ganse plant 



 • Lange vezels

   
  Textieltoepassingen ( garens/stoffen) :

  • kledij

  • meubelstoffen

  • huishoudtextiel

  • technische toepassingen ( stringen/touwen/…)                                                  


   Niet-textiel :

  • composiet – “prepregs” 

  • versterking kunststoffen ( compounds )
 • Korte vezels


  Textieltoepassingen ( garens /stoffen ) :

  • cfr. lange vezeltoepassingen en gemengde garens


  Niet-textiel :

  • papier-industrie

  • isolatie-materialen 

  • wagen-onderdelen / automotive 

  • diverse
 • Lijnzaad


  Zaaizaad

  Andere toepassingen;

  • menselijke voeding 

  • gezondheidszorg  

  • dierenvoeding 

  • Industrieel gebruik ( olie) – verfindustrie , linoleum , inkten , zeepindustrie , …  

 • Lemen


  toepassingen :

  • strooisel voor dierenstallen 

  • spaanderplaten 

  • bouwindustrie ( isolatie , pleisterwerk , … ) 

  • grond/bodem - bedekking en verbetering 

  • andere/diverse
 • 2 “keurmerken”/labels van ketentransparantie en van kwaliteitsborging

 • VLAS “made in Europe” Een uitzonderlijk(e) basismateriaal (grondstof) voor een lokale “biobased” economie !


  • optimale groei omstandigheden ( “terroir” by excellence )

  • grondige know-how en ervaring 

  • lokale sourcing en verwerking 

  • hernieuwbare grondstof

  • ecologisch verantwoord 

© 2019 Algemeen Belgisch Vlasverbond, inc. Alle rechten voorbehouden. Development by webFoundation

Navigation

Social Media