Partner-organisaties

 

Alliance for Flax-Linen & Hemp, formaly known as CELC

The European Confederation of Linen and Hemp (CELC) is the only European agro-industrial organization federating all the stages of production and transformation for linen & hemp.

It is the privileged spokesperson for 10 000 European companies and oversees the fiber’s development from plant to finished product.

on 1st of January 2023 the CELC changed its name to Alliance for Flax-Linen & Hemp 

https://allianceflaxlinenhemp.eu/fr

Link: https://allianceflaxlinenhemp.eu/fr


VlasenHennep.nl

VlasenHennep.nl is de nieuwe organisatie van de Nederlandse vlas- en hennepsector. De vezelgewassen vlas en hennep nemen binnen de landbouw een bescheiden plaats in. Evengoed staan ze volop in de belangstelling, omdat ze dienen als grondstof voor vele producten, zoals textiel, composieten en bouwmaterialen.

 

Link: http://VlasenHennep.nl


Industrie Francaise du Lin

Industrie Francaise du Lin

Website: www.usrtl-ifl.fr

Coopératives Lin et Chanvre

Comme toute entreprise, la coopérative agricole intervient dans un contexte économique concurrentiel et se trouve donc soumise à des contraintes économiques qui les obligent à renforcer leur performance. Elle peut également avoir à affronter des crises sectorielles ayant un impact négatif sur son activité. Ce contexte implique une nécessaire et permanente adaptation des structures qui peut avoir des conséquences sur l'emploi. Cependant, le traitement de ces conséquences s'inscrit nécessairement dans la spécificité de la coopération agricole.

Website: www.festal.coop
Departement landbouw en visserij

Volgende beleidsvelden behoren tot de verantwoordelijkheden van het beleidsdomein Landbouw en Visserij:
- landbouw en zeevisserij
- promotie landbouw, tuinbouw en zeevisserij.

 

Link: http://lv.vlaanderen.be/nl


Inagro

Innovatie, diversificatie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden voor ons praktijkgericht onderzoek op maat van de land- en tuinbouwer. Met advies en persoonlijke begeleiding helpen we landbouwers in de uitbouw van hun bedrijf. Met onderzoek naar nieuwe teelten en nieuwe technieken is Inagro een innoverende kracht in de sector. Op meer dan 80 proefvelden, verspreid over de provincie, zoeken onze specialisten naar betere teelttechnieken en beoordelen ze nieuwe rassen. In samenwerking met universiteiten, hogescholen en bedrijven vertalen we innovaties naar de dagdagelijkse praktijk. Rendabiliteit, duurzaamheid en respect voor de natuurlijke omgeving zijn hierbij basisvoorwaarden. We verspreiden onze kennis via: nieuwsbrieven, website, vakbladen, proefveldbezoeken en demonstratiemomenten. Medewerkers van Inagro gaan de baan op en adviseren u persoonlijk over specifieke vragen. Met een eigen gecertificeerd labo is Inagro ook uw partner voor de analyse van grond, mest, water en gewassen.


Link: http://www.inagro.be


Ilvo

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Gebaseerd op dit onderzoek, bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

 Link: http://www.ilvo.vlaanderen.be


POM West-Vlaanderen ( Provinciale OntwikkelingsMaatschappij – West-Vlaanderen )

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel.

Link: http://www.pomwvl.be/


Belgian Linen

This association is representing 1500 artisans and companies, growing and transforming the flax fiber to Belgian Linen™. They are part of the essential production chain of Belgian Linen™; flax growers, scutchers, spinners, weavers and dyers.

 

Link: http://www.belgianlinen.com


Fedustria

Fedustria vzw is de fusiefederatie van de voormalige vzw’s Febeltex en Febelhout en vertegenwoordigt de ondernemingen uit de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Deze sectoren realiseren samen een omzet van 10,3 miljard euro met een tewerkstelling van ongeveer 40.300 jobs in 2.030 bedrijven in België. Met andere woorden, een van de belangrijkste sectoren in het Belgische industrielandschap.

 

Link: http://www.fedustria.be/


Innovatiesteunpunt

Heb je een innovatief idee voor een nieuwe techniek of samenwerking? Het innovatiesteunpunt begeleidt je bij het opstarten en begeleiden van je innovatietraject . We zoeken samen naar projectmiddelen, zoeken partners en brengen je in contact met de juiste organisaties.

 

Link: http://www.innovatiesteunpunt.be


Agentschap Innoveren & Ondernemen – Vlaamse Overheid

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen.

We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Link: https://www.vlaio.be/nl


Centexbel

Centexbel, het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid, werd in 1950 opgericht onder impuls van Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, om de concurrentiepositie van de Belgische textielbedrijven duurzaam te verstevigen. Om deze opdracht te vervullen, biedt Centexbel de textielindustrie een uitgebreide reeks activiteiten en diensten aan, gaande van testen, certificatie, dienstverlening tot onderzoek & ontwikkeling waarbij het centrum garant staat voor:

 

Link: http://www.centexbel.be/nl


Texture Kortrijk

Texture vertelt over de linnen- en vlasnijverheid. Een verhaal met heel sterke wortels dat getuigt van straf vak- en ondernemerschap, van gedurfde innovatie en wendbaarheid en van zichzelf voortdurend heruitvinden.

In drie kamers, ingericht in een authentiek vlasverzendhuis (1912), ontdek je de revolutionaire ontwikkeling die de vlasnijverheid in deze streek teweeg bracht. Het verleden zal je verrassen maar de verhalen van vandaag en morgen zullen je verbazen en inspireren. Al eeuwenlang is Vlaanderen befaamd om zijn textiel en linnen speelt daarin een glansrol! Vroeger waren luxeproducten als kant en damast erg in trek bij de adel en burgerij. Het basislinnen dat hier massaal geweven werd, was bestemd voor dagelijks gebruik. Langs de Leieboorden groeide een industrie die de wereld veroverde: de vlasbewerking.

Nog altijd is ‘Courtrai flax’ een topkwaliteitsproduct dat internationaal gekend en gegeerd is.

 

Link: http://www.texturekortrijk.be/


Fabriek voor de toekomst – nieuwe materialen

De Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen is gericht op de kunststoffen-, textiel- en designindustrie. Door de historische band van vele bedrijven uit deze industrieën met de oude vlas- en textielnijverheid ligt het zwaartepunt van deze cluster op de as Kortrijk-Gent met uitlopers richting Ieper, Roeselare en Tielt.Link: http://www.fabriekenvoordetoekomst.be/nieuwematerialen


Boerenbond

Boerenbond is actief in de agrarische sector als beroepsorganisatie voor landbouwers en tuinbouwers in hoofd- of nevenberoep.

Link: https://www.boerenbond.be/


ABS

Het ABS is een van de grootste landbouworganisatie in België.

Het is in de eerste plaats een syndicaat dat ervoor zorgt dat de belangen van haar leden zo goed mogelijk verdedigd worden. Het ABS is politiek neutraal. Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat wij deze neutraliteit hoog in het vaandel moeten blijven dragen. Als wij onze belangen moeten verdedigen dan moet dit gebeuren bij alle politieke families. Landbouw is een primaire en belangrijke economische sector, die niet zomaar afhankelijk kan zijn van een of andere belangengroep of partij.

Link: http://www.absvzw.be/VLAS- en KANTVRIENDEN vzw

De Vlas- en kantvrienden behartigen de belangen van vlas en kant. De vereniging organiseert hiertoe vormende en ontspannende activiteiten, waaronder voordrachten en daguitstappen. De vrienden zetten zich in voor de bewaring van het vlaserfgoed in al zijn aspecten, dit door de inbreng van know-how, de deelname aan en de ondersteuning van initiatieven rond vlas. Binnen de vereniging is een actieve kantgroep ontstaan. Ze organiseert specifieke activiteiten voor kantliefhebbers en kantklossers, via het infoblaadje Kant-Info worden de leden op de hoogte gehouden.

Meer info: Ann-Pascale Mommerency - ap@kapcon.be of 056 49 00 80

© 2024 Algemeen Belgisch Vlasverbond, inc. Alle rechten voorbehouden. Development by webFoundation