De Belgische vlassector

 
 • 1) Uitzaai en areaal in België :

  • Vlas-areaal : 14.000 à 16.000 ha

   > in 2022 : 15.807 ha


  • Situering :

   1/4 Vlaanderen

   3/4 Wallonië  • Aantal betrokken landbouwbedrijven : 

       Vlaanderen : 600

       Wallonië : 1300
 • 2) Vlasvezelproductie  • Aantal eerste verwerkings(zwingel)bedrijven : 43   • Verwerkt oppervlak : 20.500 ha (ongeveer 120.000 ton strovlas) 

  • Oorsprong van het strovlas :

   > België 15.807 ha

   > Frankrijk 4.500 ha

   > Nederland 350 ha


  • Output van vlasvezel en bijproducten (Ton/jaar) :  

   > gezwingeld vlas (lange vezel) : 22.000                      

   > korte vezel (klodden) : 15.000                                  

   > lijnzaad : 12.500                                                                    

   > lemen : 60.000 


  • Frankrijk + België + Nederland = 85% à 90% van de wereldwijde vlasvezelproductie 
 • 3) Belgische export van vlasvezels (2018)

  • overschot handelsbalans : 178 mio Euro  • Evolutie van het handelsbalans overschot :
 • 4) Tewerkstelling

  • In Vlaanderen zijn circa 2.000 personen rechtstreeks betrokken bij de teelt, de vezelproductie, de handel, de spinnerij, de weverij en de verdeling van de linnen weefsels.  • Als we ook rekening houden met de bedrijven en de personen die onrechtstreeks verbonden zijn met de vlasindustrie (zoals de constructeurs van oogst- en verwerkingsmachines, de handelaars, de verwerkers van (zaai)lijnzaad en dergelijke, dan komen we tot een totale tewerkstelling in de vlas-waardeketen van ongeveer 3.000 arbeidsplaatsen.
 • 5) Investeringen

  • In 2017 werden er ongeveer 8 mio Euro aan bedrijfs-investeringen in onze sector genoteerd.

  • Behalve in oogstmachines, met als doel het risico zoveel mogelijk te drukken en het rendement te verhogen, werd er de laatste jaren ook vooral geïnvesteerd in oprolsystemen voor gezwingeld vlas, alsook in materieel voor het transport en de verhandeling van het strovlas en voor de (bij)producten van de vezelbereiding.

  • De automatisering van de zwingelinstallaties en de uitbreiding van de opslagruimtes namen op hun beurt een aanzienlijke hap uit het totale jaarlijkse investeringsbudget.
 • 6) Continue Innovatie

  Stilstaan is achteruitgaan !  Nieuwe hoogtechnologische toepassingen :

  • De vlasvezel geniet de laatste jaren van een groeiende interesse als functionele grondstof voor innovatieve, vaak hoogtechnologische materiaaltoepassingen (kunststoffen, composietmaterialen, …). Die interesse kadert in de economische en industriële verschuivingen die zich op wereldvlak voltrekken, en waarbij het besef van de eindigheid van de voorraden aardolie aanzet tot het zoeken naar duurzame, alternatieve en hernieuwbare grondstoffen (de zgn. “biobased economy”).
  • De vlasvezel heeft niet alleen een zeer beperkte ecologische voetafdruk, maar kan daarenboven (voor dezelfde of verbeterde vereiste mechanische eigenschappen zoals stijfheid, sterkte en trillingsdemping) ook een gewichtsbesparing genereren in het eindproduct.
   Ook voor de “end-of-life” context is de vlasvezel een interessant materiaalgegeven.

  • Het ABV zit hier als sectorfederatie in “pole position” om deze ontwikkelingen mee te helpen sturen.  
 • Duurzaam, want...

  • weinig nood aan bemesting en gewasbescherming 
  • uitstekend geschikt voor teelt-rotatie
  • géén nood aan irrigatie 
  • belangrijk gewas voor CO2-opslag 
  • maximaal gebruik van de volledige plant 
 • Lange vezels

   Textieltoepassingen (garens/stoffen) :

  • kledij
  • meubelstoffen
  • huishoudtextiel
  • technische toepassingen (draden/touwen/koorden…)                                               Niet-textiel :

  • composiet – “prepregs”   • versterking kunststoffen (compounds)
 • Korte vezels

  Textieltoepassingen (garens /stoffen) :

   

   • kledij   • meubelstoffen   • huishoudtextiel   • technische toepassingen (draden/touwen/koorden…)


   • gemengde garens       

   Niet-textiel :

   • papier-industrie   • isolatie-materialen    • wagen-onderdelen / automotive    • diverse
  • Lijnzaad   Zaaizaad

   Andere toepassingen :

   • menselijke voeding    • gezondheidszorg     • dierenvoeding    • industrieel gebruik (olie) – verfindustrie, linoleum, inkten, zeepindustrie, …    • Lemen

   Toepassingen :

   • strooisel voor dierenstallen    • spaanderplaten    • bouwindustrie (isolatie, pleisterwerk, … )    • grond/bodem - bedekking en verbetering    • andere/diverse
  • Twee “keurmerken”/labels van ketentransparantie en kwaliteitsborging

  • VLAS “made in Europe” Een uitzonderlijk(e) basismateriaal (grondstof) voor een lokale “biobased” economie !   • optimale groei-omstandigheden (“terroir” by excellence)   • grondige know-how en ervaring    • lokale sourcing en verwerking    • hernieuwbare grondstof   • ecologisch verantwoord   © 2024 Algemeen Belgisch Vlasverbond, inc. Alle rechten voorbehouden. Development by webFoundation