Nieuws uit de sector ...

 • uitzonderlijk voorjaar 2024

  de aanhoudende regen heeft gezorgd voor een zeer late en zeer verspreide uitzaai van het vlas. Vlas wordt normaliter uitgezaaid op een vrij korte periode, tussen ongeveer 20 maart en 20 april. Dit jaar is er vroege uitzaai rond 25 maart tot zéér late uitzaai rond 15 mei. Als resultaat is het vlasseizoen in 2024 zeer langgerekt. Eind juni 2024 stond er al vroeggezaaid vlas in bloei, en was er laatgezaaid vlas dat nog maar zo'n 20 cm lang is. 
  het oogstseizoen zal bijgevolg ook zeer langgerekt zijn?
  gelukkig ziet het vlas er op vandaag goed uit, en heeft het bij bloei een mooie lengte (een eerste vereiste om lange vezel te kunnen produceren

 • Recorduitzaai vlas 2024 in België : ± 20.000 ha

  In 2024 is er een totaal-uitzaai van ± 20.000 ha vlas op Belgische gronden. de stijging is zowel in Vlaanderen als in Wallonië, en zowel in lentevlas als in wintervlas. 

 • Droogte 2022 erkend als ramp in Vlaanderen

 • nieuw GLB 2023-2027 in voege vanaf 01/01/2023

 • CELC wordt Alliance for Flax-Linen & Hemp

© 2024 Algemeen Belgisch Vlasverbond, inc. Alle rechten voorbehouden. Development by webFoundation